ÚSEK FYZIO –  A ERGOTERAPIE

 

Úsek fyzio- a ergoterapie zajišťuje celkovou rehabilitaci, tj. fyzioterapii, ergoterapii a volnočasové aktivity klientů v Domově.

Úsek řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku (odborný fyzioterapeut), a současně metodicky vede pracovníky ošetřovatelského úseku  v oblasti rehabilitace a rehabilitačního ošetřovatelství.

Na základě doporučení lékaře a po odborném vyšetření fyzioterapeutem, je rozvržena rehabilitační léčba, rehabilitační ošetřovatelství, také míra zátěže a jaká terapie bude u klienta prováděna. Při vyšetření i následné terapii jsou aplikovány poznatky a postupy na základě získané zvláštní odborné způsobilosti (Brügger-koncept, PNF-Kabat, Funkční manuální medicína, Měkké a mobilizační techniky, Škola bolesti zad, Reflexní terapie, Baňkování, Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému, Cvičení s terrabandem, Komplexní terapie ramene, Povrchová elektromyografie, Neinvazivní laserová terapie aj.).

Pracoviště fyzioterapie je komplexně vybaveno pro fyzikální terapii, balneoterapii, hydroterapii a pohybovou terapii, a to včetně špičkových zdravotnických léčebných přístrojů (např. laserová sprcha, magnet). Toto pracoviště je přímo v areálu Domova, což je pro klienty velkou výhodou.

V terapii je zohledněn zdravotní stav a osobní cíle klienta. O péči je vedena dokumentace. Veškerá poskytovaná terapie je zahrnuta v ceně pobytu, bez zvláštních doplatků.

Díky takto plošně podchycené terapii se daří ve velké míře udržet i zlepšit lokomoci, sebeobslužnost i celkovou psychosomatickou úroveň klientů.

Na našem úseku provádí terapii odborný fyzioterapeut bez odborného dohledu, fyzioterapeut, 2 pracovníci pro ergoterapii a 2 pracovníci pro rehabilitaci. Komplexní pohybová terapie je u klientů vedena individuálně i ve skupinách.

Nabídka terapie